ABAX kjørebok app - et fantastisk verktøy for deg som er på veien!

-
Personlig bruker jeg kun web-løsningen en gang i måneden, mens jeg har blitt avhengig av appen når jeg er ute på reise.
App 1

Etter hver tur jeg har kjørt for arbeidsgiver, tar jeg opp telefonen og legger inn relevant informasjon om turen som bompenger, passasjertillegg og formål med turen. Deretter markerer jeg den som en næringstur og kjøreboken er oppdatert på under minuttet!

Nå har også appen fått et ansiktsløft og fremstår enda bedre og mer oversiktlig enn tidligere! Det er nå lett å se forskjell på hvilke turer som er næring og hvilke turer som er private. Klikker man på en tur er det også lett å manøvrere seg bakover på tidligere turer mens man er inne på detaljoversikten over turene.

Les mer om vår kjørebok app, ABAX Starter.