Nå kan du få mer betalt for bruk av egen bil i arbeid

-
Statens satser for kjøregodtgjørelse økes i 2019. Det er godt nytt for deg som bruker privatbilen din i arbeid.
Kjøregodtgjørelse med ABAX elektronsik kjørebok

Fra 1.1 2019 økes statens satser for kilometergodtgjørelse fra 3,90 til 4,03 kr per kilometer. Dette betyr at du får 13 øre ekstra per kilometer dersom du benytter statens satser for kjøregodtgjørelse. 

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2019 er 3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø, samt for utenlandsreiser.

Les mer og se satser for kjøregodtgjørelse her.