Sparer en halv stilling

-
Ved hjelp av blant annet timeregistrering i app og sjekklister direkte i systemet anslår daglig leder Bernt Døhl i BAKS AS at han sparer en halv stilling i året ved bruk av ABAX Worker.

BAKS AS holder til i Storfjord kommune i Troms, og driver med prosjektstyring, byggeledelse og entreprenørprosjekter. De leverer også forelesninger til forskjellige kursholdere innenfor bygg- og anleggsbransjen, og har gravemaskiner, dumper og lastebil som hovedsakelig arbeider med tomter og vann og anlegg.

– Vi har selv tre ansatte, samt to innleide i pågående prosjekter for å utføre oppdragene vi har, forteller Døhl.

– Vi bruker ABAX Worker både for de innleide og egne ansatte. Der registreres timer, og sjekklister, rutiner og avviksbehandling føres i systemet. I tillegg dokumenteres alle prosjekter med bilder underveis i hvert prosjekt.

Både Døhl og de ansatte er også fornøyd med løsningen:

– Det er populært å få lagt frem de aktuelle sjekklistene uten å trenge å lete, og der er enklere for alle å føre timer. Siden telefonen alltid er med, så får man gjort alle føringer uten å måtte hente egne skjemaer, sier Døhl.

Før ABAX Worker ble tatt i bruk brukte BAKS AS håndskrevne timelister og ordrelister, samt egne sjekklistemaler som måtte oppdateres for hvert prosjekt og føres inn når man kom seg inn på kontoret. Med en sømløs digital løsning på dette, er mange kveldstimer med arbeid spart inn. 

Flere fordeler ved å brukes systemet

Døhl sier han har flere fordeler av å bruke prosjektstyringsverktøyet fra ABAX.

– Timeregistreringen er stort sett a jour hver dag, det samme er grunnlag for lønn og fakturering. Samtidig gir løsningen god oversikt over pågående prosjekter, og de ansatte fører timene sine der de hører hjemme på en bedre måte enn før, kan Døhl fortelle.

BAKS AS har brukt ABAX Worker siden lansering i 2016, og opplevd hvordan løsningen har utviklet seg fra lansering til i dag.

– Selve appen har blitt raskere og mer intuitiv. Løsninger som «automatisk plassering» og «åpen sjekklistemal» har vært kjærkomne forbedringer. Timeregistreringen skjer nå svært mye enklere enn i den første versjonen. I tillegg til dette har også flere ferdige sjekklister kommet og eksisterende har blitt bedre. Årshjul for planlagt HMS-arbeid gjør det meste veldig tilgjengelig og enkelt å loggføre og dokumentere. Endringene har i tillegg skjedd mer eller mindre sømløst.

I tillegg til dette er det et par funksjoner Døhl setter ekstra pris på:

– Bilder hvor det påtegnes forklaringer direkte i appen er fin. Direktestart av timeregistrering i «oppgave» liker jeg godt, da holder man god og oppdatert tidsbruk i de aktuelle prosjektene, forklarer Bernt Døhl. 

 Svært god service

Bernt Døhl er svært fornøyd med servicenivået i ABAX, og får hjelp når han trenger det.

– Jeg ringer alltid Morten, og han ordner opp med en gang når jeg har spurt om hjelp til tilpasninger og lignende.

På spørsmål om han ville anbefalt ABAX til andre svarer Bernt bekreftende, blant annet fordi det effektiviserer hverdagen og har svært lav brukerterskel.

- Alle klarer å føre sine timer og følge sjekklistene som legges ut. Alt registrert materiell er kun få tastetrykk unna, registrert på det anlegget som har vært jobbet på. At det i tillegg ligger en rekke sjekklister klar til bruk sammen med internkontrollrutiner gjør at jeg synes ABAX Worker er fantastisk til mitt arbeid, avslutter Bernt Døhl i BAKS AS.

 

Kan ABAX Worker hjelpe ditt selskap med å spare en halv stilling i året? Hvis du tror svaret kan være ja, ta kontakt med oss for en gratis demonstrasjon av løsningen.