Vårt nye samfunnsoppdrag

Fra 1. januar 2018 er vårt nye samfunnsoppdrag "Solutions Provider for The Connected Workspace