ABAX inviterer til seminar i Kristiansand!

-
Har du spørsmål om skatteregler for bruk av bil i arbeid? Lurer du på hva du kan bruke dataene fra kjøreboken til, eller vil du bare få noen tips om hvordan du kan bruke kjøreboken til å gjøre din hverdag mer effektiv? Da bør du komme på vårt seminar på Sparebanken Sør Arena 26. mai!
Seminar

ABAX sitt samfunnsoppdrag er å være en problemløser for alle med bil i arbeid. Som et ledd i å løse dette oppdraget holder vi årlig seminar rundt om i landet for våre kunder, og for de som bare er nysgjerrig på ABAX eller regler rundt bruk av yrkesbil og kjørebok.

Jeg har fått forespørsler fra alle deler av landet om vi ikke kan ta turen til deres område, og denne gang falt valget på Kristiansand. Seminaret er gratis for alle som ønsker å delta og vi har plass til mange, så det er bare å melde seg på!

Innholdet i seminaret vil i all hovedsak bli holdt av undertegnede. Jeg har de siste 4 årene jobbet daglig med skatteproblematikken når det kommer til bruk av bil i arbeid. Som de fleste nok har erfart, er regelverket omfattende og tidvis vanskelig å forstå og tolke. Målsetningen med seminaret er derfor å gi deltagerne en innføring i hva man må forholde seg til når man bruker bil i arbeid.

Tidligere har jeg holdt en rekke seminar sammen med de forskjellige skatteregionene og har derfor opparbeidet meg solid erfaring i hvordan skattedirektoratet forholder seg til gjeldende lovverk.

På disse seminarene har også Datatilsynet vært representert. Når man har et GPS-sporingssystem i bedriften, er også en rekke bestemmelser i personopplysningsloven man må forholde seg til ved bruk av data fra systemet. Jeg får vel så mange henvendelser angående personvern som jeg får om skatt, både fra arbeidsgivere og arbeidstakere. I denne delen av seminaret vil jeg gå gjennom hvilke lover som gjelder, og hva du som arbeidsgiver bør gjøre for å være sikker på at bruk av data er i henhold til gjeldende lovverk.

Til slutt vil en representant fra vår porteføljeavdeling gå gjennom sentrale funksjoner i kjøreboken og gi noen tips til hvordan man effektiviserer bruken og får mer ut av kjøreboken!

Etter seminaret vil det bli enkel servering og da er det muligheter til  å diskutere videre med meg eller andre representanter fra ABAX.

Dersom du ønsker å delta på seminaret, kan du melde deg på og se hele programmet her.

Vi sees på Sparebanken Sør Arena 26. mai!

\Geir Andre Lie

Seminar