Betenkelig sikkerhetsnivå for håndtverkere

-

I en svensk undersøkelse gjennomført av Folksam i Sverige kommer det frem at typiske håndtverkerbiler har store sikkerhetsmangler.

Undersøkelsen står omtalt i VG 14. desember 2011. Her kommer det frem at bl.a. Opel Combo er blandt bilene med dårligst sikkerhetsnivå. Dette er en bil vi ser mye av blandt norske håndtverkere, så problemstillingen er høyst reell i Norge også.

Det er synd at det virker som om bilprodusentene ikke synes en håndtverker er like mye verdt som andre bilbrukere. Dette bør arbeidsgiver reagere på, og stille krav til billeverandørene om tilstrekkelig sikkerhetsutstyr i bilene. Dette er noe arbeidsgiver også vil tjene på, både på kort sikt i forhold til goodwill fra sine ansatte, men også på lengre sikt da skadeomfanget ved et uhell går ned.