Bruker firmabil uten å betale skatt

-

Skatt Øst gikk den 20. januar 2011 ut med at halvparten av de som disponerer firmabil i Norge bruker denne privat uten å skatte av den.

Dette ble gjengitt bl.a. på P4: P4 nyheter - 20 jan 2011. På NRK er det også en artikkel om saken: NRK Østlandssendingen. Tallene er formidlable, og når man summerer innebærer dette en skatteunndragelse på drøyt 5 mrd. kroner i året hva gjelder yrkesbiler.

Det er imidlertid også en annen side av denne saken. En ting er brukere av personbiler, som disponerer den privat. Her er det vanskelig å se på dette som annet enn bevisst skatteundragelse. Men når det gjelder brukere av yrkesbil er bildet litt mer nyansert.

Den typiske håndtverker disponerer ofte en yrkesbil i sin jobb. Dette er en nødvendighet for at han skal få utført jobben sin. De fleste er klar over at bilen ikke skal benyttes til private ærend, utover det rent sporadiske. Det ligger nemlig en åpning i regelverket for såkalt "sporadisk bruk". Det finnes imidlertid ikke noen definisjon på hvor mye som kan aksepteres som sporadisk. I tilegg er regelen også slik at den sporadiske bruken forutsetter at man benytter en annen bil enn den man disponerer i det daglige, en detalj som svært få er klar over.

Jeg er jevnlig i dialog med bedrifter, regnskapsfører, revisorer og skatteetaten om disse spørsmålene. For alle disse er min erfaring at det finnes huller i kunnskapene.

Skatt Nord har høsten 2010 holdt flere kurs om emnet i sin region. Resultatet har desverre blitt at mange sitter igjen med en direkte gal oppfatning av reglene. Den skriftlige informasjonen kan være riktig nok, men det er skrevet slik at mottaker ikke forstår det.

Ja, det unndras store midler årlig fra beskatning, som er et stort sammfunnsproblem. Skatt Øst varsler også iht. NRK ytterligere intensivering av sin kontrollvirksomhet.

Jeg er imidlertid imponert over hvor stort ansvar bedriftene tar for å få kontroll på dette. ABAX har gjennom de siste to årene hatt en fantastisk kundetilstrømning fra bedrifter som:
    • Ønsker å følge regelverket
    • Ser at de ikke har tilfredsstillende dokumentasjon på bruk av yrkesbilene'
    • Vil ivareta sine ansattes interesser ved å skjerme dem for en formidabel tilleggsskatt
    • Har evne og vilje til å ta tak i problemet og finne en løsning
Vi oppfatter gjennomgående at arbeidsgiverne ønsker at regelverket skal følges, og forsøker etter beste evne. Regelverket er imidlertid omfattende og ganske komplisert i forhold til den virksomhet selskapene driver.

Dette ser vi også på vår kundemasse. Vi har i dag over 30.000 aktive enheter i markedet. Hovedtyngden av dette brukes av bedrifter som har en park av yrkesbiler. Bedrifter som tar ansvar for sine ansatte, og forsøker etter beste evne å få en travel hverdag til å fungere sammen med et komplisert regelverk.