Er Posten under avvikling ?

-

Det Norske Postvesen har lange tradisjoner i dette landet, og har bidratt til at folk har kunnet holde kontakt med hverandre over lange distanser lenge før telefon, SMS og e-post. Men er Posten nå i ferd med å gå ut på dato?

Bakgrunnen for spørsmålet er en opplevelse jeg hadde på Sandvika Postkontor i går. Jeg hadde fått en hentelapp i postkassen, og skulle hente pakken på postkontoret. Da jeg kom frem sto det imidlertid en lapp om at postkontoret var flyttet til Løkketangen. Det er ikke store avstanden, så jeg spaserte bort dit. Underveis tenkte jeg som så at nå har man sikkert tatt tak for å øke kapasiteten og bedre kundeservicen.

Min erfaring med Sandvika Postkontor gjennom mange år er nemlig at det alltid er lang kø. Skal man på postkontoret for å hente noe, så må man sørge for at det ikke er noen presserende avtaler man skal rekke. Så jeg var ganske optimistisk, og så frem til å se hvordan det var blitt i nye lokaler.

Men skuffelsen var stor da jeg fikk se resultatet. Fra å være i relativt lyse lokaler, hvor det fantes gode muligheter for å sette seg ned å vente, fikk jeg nå følelsen av å komme inn i et kjellerlokale. Inntrykket var at dette var et rent industrilokale, hvor det ikke fantes vinduer til omverdenen som kunne slippe inn litt lys. Det sto noen pinnestoler lett spredd rundt i lokalet, men på langt nær nok til de menneskene som sto i kø.

Jeg skjønte fort at mitt håp om redusert ventetid måtte avskrives. Antallet kasser var halvert i forhold til i de gamle lokalene, og det var kun tre av dem som var betjent.

Betjeningen skal riktig nok ha all mulig honnør. De jobbet så svetten silte, og klarte å presse frem et smil til tross for kummerlige arbeidsforhold. Men som arbeidsgiver ville jeg frykte et nært forestående opprør eller masseoppsigelser. Folk burde slippe å jobbe under slike forhold i 2010.

Men på den annen side er formålet med denne omleggingen nettopp både å få ansatte til å slutte i sine stillinger, og å skremme publikum fra å komme. På meg fremsto det med all tydelighet at Posten er en etat under avvikling.

Jeg er innforstått med at Posten ikke kan leve av å levere personlige brev i vår tid med langt mer effektiv kommunikasjon via e-post, SMS og telefon. Men i min enfoldighet trodde jeg fremdeles at samfunnet hadde behov for Postens tjenester i forhold til pakker, regninger og forretningspost. Jeg har åpenbart tatt feil.

Jeg synes imidlertid det er underlig at man legger ned Posten bare litt av gangen, uten at man tar en debatt om dette. Det som nå foregår er en langsom avvikling av en tjeneste vi som samfunn har lært å sette pris på gjennom generasjoner. En tjeneste jeg mener det fremdeles er behov for.