Forslag om nye satser for kjøregodtgjørelse

-

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslås det økning i satsene for skattefri kjøregodtgjørelse. Det er snart to år siden forrige justering, så økningen er ikke mer enn det som er nødvendig for å holde tritt med prisutviklingen.

Det er tre ting som skal økes:- Antall kilometer hvor man kan benytte høyeste sats øker fra 9.000 til 10.000 km.- Høyeste sats øker fra kr. 3,65 pr. km. til kr. 3,90 pr. km. En økning på 6,8 %.- Satsen utover 10.000 km. øker fra kr. 3,00 til kr. 3,25. En økning på 8,3 %.

Hvor stor prosentvis økning man får er avhengig av hvor mye man kjører. Mest oppnår de som kjører 10.000 km. i året, med 8.8 %.

Noe som også er interessant her, er at fra 1. januar 2012 er statens satser for kjøregodtgjørelse avvikende fra de skattefrie satsene. I oktober 2010 ble de skattefrie satsene skilt fra statens satser, noe jeg omtalte i et innlegg den 6. oktober 2010.

Siden statens satser normalt fastsettes i forbindelse med lønnsoppgjøret, vil disse sannsynligvis justeres 1. mai 2012. Dermed kan vi ihvertfall se frem til fire måneder hvor disse satsene ikke er like. Samtidig legger regjeringen her en kraftig føring for hva resultatet i lønnsoppgjøret skal bli hva gjelder statens satser. Jeg er litt spent på å se resultatet av lønnsoppgjøret på dette punkt, men det vil overraske meg stort om det blir forskjellig fra det som blir stående i statsbudsjettet.

Om statens satser blir avvikende fra de skattefrie satsene, blir det spennende å se om man i det private næringsliv vil fortsette å følge statens satser, eller om man legger seg på det som blir de skattefrie satsene.