Fristen for lønnsinnberetning nærmer seg!

-

31. Januar 2012 er fristen for lønnsinnberetning for 2011 (på Altinn). De skattepliktige goder ansatte har hatt fra arbeidsgiver i 2011, er arbeidsgiver pliktig til å innrapportere til myndighetene innen denne dato.

De aller fleste bedrifter har gode rutiner for dette, ihvertfall hva gjelder lønn, telefon, aviser etc. Når det gjelder bil er imidlertid forholdet anderledes. Ordinære firmabiler fungerer for de fleste, men yrkesbiler er litt anderledes.

I utgangspunktet skal ikke en yrkesbil (håndverker-/servicebil) benyttes privat overhode. Det er imidlertid mange som tøyer dette regelverket noe, og benytter yrkesbilen til større eller mindre private ærender.

Dette er arbeidsgiver pliktig til å føre kontroll med, og dersom bilen benyttes privat skal den ansatte lønnsinnberettes for fri bil fullt ut for hele året.

Enkelte bedrifter får her direkte gale råd fra sin revisor. Enkelte revisorer hevder at bedriften kan innberette privat kjøring med selkapets bil basert på faktisk kjørte kilometer. Dette er direkte galt, og bedrifter som velger å følge et slikt råd løper en formidabel risiko. Ved å stole på dette er det lett å slippe opp litt for at de ansatte kan benytte bilen privat, og så innrapporterer man de faktiske kjørte kilometerne. Siden dette er i strid med regelverket, oppnår man følgende:
  • De ansatte benytter bilen privat, og skal dermed beskattes for fri bil fullt ut.
  • Bedriften skal betale arbeidsgiveravgift for fordelen av fri bil.
  • Momsfradraget for bil og driftskostnadene på bilparken skal reduseres
  • Bedriften har innrapportert faktisk kjørte kilometer, og har dermed informert myndighetene om at bilen benyttes privat. Men siden det er innrapportert faktisk kjørte kilometer, så er innrapporteringen mangelfull, og dermed gjenstand for tilleggsskatt.

Dersom man har en revisor som har anbefalt dette, og man har fulgt rådet, har man bare frem til 31/1 på å få rettet opp dette.