Nye satser for kjøregodtgjørelse fra 22. juni 2018

-
Den 22. juni 2018 ble Statens satser for kjøregodtgjørelse endret.
Under bildet finner du en oppsummering av endringene.

Dette er endringene i Statens satser for kjøregodtgjørelse 

Privatbil

  • Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kr per kilometer
  • Skattefri sats 3,50 per kilometer

El-bil 

  • Kjøregodtgjørelse justert fra 4,20 kr til 3,90 kr per kilometer 
  • Skattefri sats 3,50 per kilometer

Bil i Tromsø 

  • Kjøregodtgjørelse justert fra 4,20 kr til 4,00 kr per kilometer 
  • Arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø har tidligere hatt en egen bestemmelse i statens særavtale om et tillegg på 0,10 kroner pr. km. Denne er nå fjernet, men er erstattet av en egen bestemmelse som ikke bare gjelder Tromsø lengre, men generelt for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffutgiften. De som fyller drivstoff i Tromsø vil fortsatt kunne få 0,10 kroner ekstra per kilometer etter særavtalen. 

Over 10.000 kjørte kilometer

  • Tidligere fikk man en sats på 3,45 kr per kilometer når man kjørte over 10.000, denne er nå fjernet og satsen er lik under og over 10.000 kilometer: 3,90 kr per kilometer.  

Kilde: Skatteetaten.no