Yrkesbil og yrkesstolthet

Norske bedrifter blir daglig møtt med feilaktig rådgivning fra regnskapsførere og revisorer knyttet til privat bruk av yrkesbil. Skatteregningen...