Ukens spørsmål 5 - 24-timers vakt

-
Det er i dag mer og mer vanlig blant våre kunder at de har serviceavtaler med sine kunder igjen om at de er tilgjengelige også godt utover normal arbeidstid. Løsningen på dette er ofte at de ansatte har vaktuker hvor de tar med seg en vaktbil hjem. Men hva sier egentlig regelverket om å ta med seg yrkesbilen hjem når man har vakt?
24timer service

Ofte hører jeg at ansatte setter seg opp på mange vakter fordi de da vil få bilen til disposisjon på kveldstid. Det virker som at det er en vanlig misforståelse blant brukere av yrkesbil at man kan bruke yrkesbilen til private oppdrag så lenge man er på vakt og har responstid. Årsaken til denne misforståelsen, tror jeg, er at de fleste «vet» at kjøring i forbindelse med vakt er yrkeskjøring. I ligningens ABC står det følgende om tilkalling utenom ordinære arbeidstid:

Enkelte skattytere blir i visse situasjoner i arbeidet tilkalt til det faste arbeidsstedet. Ved nødvendig tilkalling utenfor ordinær arbeidstid, regnes reisen mellom det stedet skattyter oppholder seg og det faste arbeidsstedet, som yrkesreise. Det samme gjelder for returreisen fra arbeidsstedet tilbake til det stedet skattyter ble tilkalt fra eller til boligen.

Har skattyter beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og bare møter på tilkalling (bakvakt/hjemmevakt), anses tilkallingen i denne sammenheng å være utenfor ordinær arbeidstid. Reise ved tilkalling i forbindelse med slik beredskapsvakt anses dermed som yrkesreise.

I  regelverket er det kun omtalt reiser fra hjem og til tilkallingssted. Det som kan forvirre her  er bruken av «stedet skattyter oppholder seg». Det er i denne sammenheng enten en annen arbeidsplass, eller på vei til eller fra en bosted/arbeidsplass. Det er altså ikke fotballtrening, kjøpesenter eller middag hos svigermor som mange prøver seg med!

Det finnes ikke, hverken i dette punktet eller andre steder i regelverket, åpning for å benytte arbeidsgivers bil til private formål når man har beredskapsvakt, uten at dette vil utløse beskatning. Dette fører til at bedrifter ofte må kompansere for slike vaktordninger, fordi man da er "låst" til hjemmet.

Her er jeg helt enig med våre kunder at regelverket kan oppleves urettferdig. Men som Skatteetaten sier; "regelverket er laget for at det skal være lett å håndheve, ikke nødvendigvis for at det alltid skal være rettferdig for alle....."

Husk at du kan lære mer om disse og andre skatteregler i vårt E-læringssystem som du finner under «min side» i administratorgrenesnittet.

Har du andre skatterelaterte spørsmål kan du også alltids kontakte vår kundeservice!

/Geir A Lie