Bygg og anlegg

I bygg- og anleggsbransjen er det viktig å holde kontroll på bilkostnadene. Med ABAX kan du forbedre den daglige effektiviteten og samtidig...

Utleiefirma

Utleie av utstyr og kjøretøy kan være lønnsomt, men risikoen for at kunden bruker dine eiendeler på feil måte, eller bryter en avtale er...

Håndverkere og entrepenører

Å holde kontroll på alle bilreiser og i tillegg dokumentere de i henhold til Skatteetatens regelverk er ekstremt viktig, men tidkrevende...

Service og vedlikehold

En av de største utfordringene i service- og vedlikeholdsbransjen er å øke produktiviteten og samtidig minimere kostnadene. Med ABAX kan...

Transport, bud og leveranse

Effektivitet, levering til avtalt tidspunkt, og det å kunne yte kundeservice i verdensklasse er nøkkelen til suksess for alle transport-...

Offentlig sektor

Å tilby effektiv service er nøkkelen i offentlig sektor. Til tross for at det er viktig å holde kontroll på alle selskapets biler, bør fokuset...

Salg

Å holde kontroll på alle jobbreiser kan være tungvint, i tillegg kan det å se til at du får korrekt kjøregodtgjørelse også kan være tidskrevende....