Prosjektstyring og timeregistrering

ABAX Worker er et prosjektstyringsverktøy som bidrar til å effektivisere informasjonsflyten i din bedrift og gi håndverkeren en enklere hverdag. ABAX Worker sikrer papirløs og korrekt håndtering av dokumentasjon og timeregistrering, og er lett tilgjengelig på mobilen.

Med ABAX Worker får du:

 • Full kontroll over prosjektene dine i sanntid
 • Effektiv, papirløs og korrekt håndtering av dokumentasjon og timeføring
 • Tilgang til oversikter og rapporter med timeføring, innsendte sjekklister og bildedokumentasjon, fremdrift på oppgaver samt utførte oppgaver
 • En helautomatisk elektronisk mannskapsliste
Last ned brosjyre

Pakker tilpasset ditt behov

Time Sheet

 • Timeføring
 • Timelisteeksport
 • Ansattliste
 • Sett standard arbeidstid

Project Management

 • Opprett og planlegg prosjekter
 • Ansattliste

Full Project Overview

 • Opprett og planlegg prosjekter
 • Timeføring
 • Timelisteeksport
 • Ansattliste
 • Sett standard arbeidstid
Elektronisk mannskapsliste
HMS og KS
Avvikshåndtering
Prosjektstyring
Timeregistrering

1. juli 2017 ble det innført krav om elektronisk oversikt over alle ansatte på byggeplasser. Lovendringen innebærer at mannskapslistene heretter skal føres elektronisk, og at HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygg- eller anleggsplassen skal føres i disse listene. For at du og din bedrift skal være i stand til å overholde de nye kravene, tilbyr vi nå elektroniske mannskapslister som en tilleggsfunksjon i ABAX Worker. Løsningen er 100% softwarebasert og krever ingen kortleser eller annen hardware!

Les mer om vår løsning her eller ved å laste ned vår brosjyre. 

I ABAX Worker kan du til enhver tid legge nødvendig dokumentasjon knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring (KS) på både prosjekter, oppgaver eller i et eget arkiv for din bedrift i forbindelse med interne aktiviteter.

Med ABAX Worker appen på mobilen har alle ansatte tilgang til bedriftens HMS- og KS-bibliotek, hvor de fortløpende kan knytte denne informasjonen til pågående oppgaver.

ABAX Worker kommer med et forhåndsdefinert utvalg av sjekklister for ulike bransjer, samt et standard oppsett med innhold for HMS. Bedriften kan selv legge til og endre HMS-artikler og rutiner fortløpende for å sikre god og fornuftig bruk av bedriftens HMS. Som et resultat blir det enkelt å tilrettelegge for gode sikkerhetsrutiner, samsvar, etterlevelse og kvalitet både internt og på prosjekt.

HMS-OVERSIKT MED ABAX WORKER

 • Komplett HMS-oversikt med mulighet for HMS-perm per prosjekt
 • Alltid oppdatert HMS-håndbok tilgjengelig på mobilen
 • Enkel søkefunksjon – finn raskt det du lurer på
 • Lag enkelt nye, eller rediger eksisterende HMS-artikler som passer for din bedrift

Ønsker du mer informasjon om ABAX Worker? 
Last ned brosjyre

Noen ganger skjer det uventede hendelser på arbeidsplassen. ABAX Worker avvikshåndtering gjør det mulig for bedriften din å kontinuerlig forbedre utførelse, slik at korrigerende tiltak kan iverksettes og permanente forbedringer implementeres. Oppfølging av det daglige arbeidet knyttet til HMS er like enkelt som å sende SMS, hvor alle ansatte kan registrere og dokumentere avvik.

AVVIKSHÅNDTERING MED ABAX WORKER:

 • Registrer avvik - ta bilde og send fra mobilen
 • Dokumenter i sanntid – ikke glem detaljer
 • Enkel og oversiktlig arbeidsflyt – reduser risiko
 • Tilpasset håndverkere ute i felt – få steg og tastetrykk

Ønsker du mer informasjon om ABAX Worker? 
Last ned brosjyre

ABAX Worker gir deg og bedriften din full kontroll. I ABAX Worker er det mulig å opprette prosjekter og kunder, legge til og tildele oppgaver. Det er også mulig å legge til dokumentasjon knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring (KS). Som resultat gir ABAX Worker deg full oversikt, slik at du til enhver tid kan vurdere om prosjektene dine er i rute - og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Ved å gi prosjektleder tilgang på data i sanntid, kan nødvendige tiltak innføres umiddelbart og man sikrer at de ansatte alltid har oppdatert informasjon.

PROSJEKTSTYRING MED ABAX WORKER:

 • Oppgavestyring tilpasset håndverkere i felt
 • Full kontroll på alle prosjekter til enhver tid
 • Alltid oppdatert informasjon - tilgjengelig rett på telefonen

Ønsker du mer informasjon om ABAX Worker?
Last ned brosjyre

Sjekk hvor mye du kan spare

Kalkulatoren er basert på 15 minutter besparelse per dag, per ansatt, i forbindelse med rapportering og timeføring. Regnestykket er basert på årsverk á 220 dager.


Merfakturert per år

kr/år

0

Korrekt timeregistrering er viktig i alle bedrifter. I ABAX Worker har vi fokusert på at det skal være enkelt å få det korrekt. Uavhengig av antall oppgaver i løpet av dagen kan du med kun et par tastetrykk registrere medgått tid, lønnsart, pauser og legge ved en kommentar. Både som arbeidstaker og arbeidsgiver gir vi deg full oversikt ved hjelp av ulike rapporter, samtidig som vi blokkerer for overlappende registreringer og viser dager med mangelfull rapportering slik at man enkelt kan etterregistrere.

TIMEREGISTRERING MED ABAX WORKER:

 • Effektiv og korrekt timeregistrering ved bruk av vår app 
 • Alltid i lommen – timeføring på mobilen
 • Legg til dine egne lønnsarter
 • Unngå mas fra sjefen om timer som ikke er registrert

Ønsker du mer informasjon om ABAX Worker?
Last ned brosjyre