ABAX WORKER | Brukermanual mobil-app

Bruker du ABAX Worker på mobil? I denne brukermanualen finner du svar på spørsmålene du måtte ha.

ABAX Worker brukermanual

LOGG INN

Logg inn med brukernavn og passord opprettet i My ABAX. Husk retningsnummer (f.eks +47) før telefonnummer.

MINE OPPGAVER

Før vi dykker dypere inn i hva som er mulig på en oppgave skal vi se litt på hvordan oppgaver er fordelt i appen. Oppgaver vil legge seg på tre forskjellige steder. Helt nederst i appen vil du se tre valg: Mine oppgaverUtført og For alle. Her kan du enkelt trykke deg mellom de forskjellige statusene en oppgave kan ha.

Mine oppgaver er det første som treffer deg etter at du har logget inn. I dette bilde er oppgavene du har fått tildelt listet nedover. Trykk hvor som helst i oppgaven for å åpne. Dersom du holder fingeren på oppgaven og skyver til en av sidene blir hurtigvalg tilgjengelig.

Det er hurtigvalg for:

  1. Fullfør oppgave
  2. Registrer tid
  3. Fyll ut dokumentasjon
  4. Ta bilde

UTFØRTE OPPGAVER

Utførte oppgaver legger seg i en egen liste. Selv om oppgaven ligger som fullført er det mulig å lese og fylle ut dokumentasjon på oppgaven. Mye av funksjonaliteten det er mulig å gjennomføre kommer vi tilbake til senere.

FOR ALLE

For alle er oppgaver som ligger tilgjengelig for alle ansatte. Det vil si at du kan trykke deg inn på oppgaven. Der har du et menyvalg som heter Ta oppgaven.

Ved å ta oppgaven vil den flytte seg til Mine oppgaver. Selv om du nå har tatt oppgaven kan andre ansatte i bedriften også ta den, slik at flere arbeidere kan jobbe med samme oppgave.

OPPGAVER

Som forklart tidligere åpner appen seg i Mine oppgaver her er oppgavene listet opp i forhold til deadline. Oppgaven med kortest tid igjen til deadline vill ligge øverst. Trykker vi på oppgaven åpnes det en ny visning.

INFORMASJON OG REGISTRERING AV TID

FELT

BESKRIVELSE

Oppgave

Navn på oppgaven

Prosjekt

Navn på prosjektet oppgaven tilhører

Sjekk-inn på arbeidsoppgave

Trykk på valg for å starte/stoppe sanntidsregistrering

Rapporterte timer

Total antall timer registrert på oppgaven

Utført

Prosentsats for utførelse av oppgave

Dager til deadline

Antall dager til deadline

REGISTRERE TID

Ved å trykke på Sjekk-inn på arbeidsoppgave får du spørsmål om du ønsker å sjekke inn på oppgaven. Dersom du trykker Ja, vil det starte en tidteller. Denne vil gå helt til du selv går inn på oppgaven igjen, og trykker for å avslutte tidtelleren.

Så lenge de har startet tidtelleren vil du underveis i arbeidsdagen ha oversikt over hvor lenge den talt. Du vil kunne se tiden gå både i oversikten Mine oppgaver og når du er inne på den spesifikke oppgaven du har registrert tid på. I bilde her ser du at tid registrert til nå er 0 timer og 5 minutter.

Trykker vi nå på stoppknappen stopper tidtelleren og vi blir flyttet over til en ny oversikt.

Ser vi på bilde her henter appen nå den tiden vi har vært sjekket-inn. Appen setter automatisk tidspunkt og dato du sjekket-inn og ut. Ved å trykke på klokkeslettet på enten Starttid eller Sluttid får du anledning til å endre registrering i sin helhet. Det er også andre valgmuligheter i dette bilde.

FELT

BESKRIVELSE

Startid/Sluttid

Tid registrert, kan redigeres

Varighet

Viser totaltid registrert for denne registreringen

Lunsj

Tid brukt på lunsj. Ingen lunsj30 min45 min og 60 min

Lønn

Gjeldende lønnsart for timene registrert

Utført

Prosentsats for utførelse av oppgave

Kommentar

Kommentar for timeregistreringen

Lagre

Lagrer timeregistrering

 

BESKRIVELSE

Dersom vi går videre bortover i menyen får vi opp en beskrivelse. Beskrivelsen er skrevet av administrator i systemet og skal fortelle hva som skal gjøres, eller opplyse om praktisk informasjon som omhandler oppgaven.

POSISJON

Posisjon henter adresseinformasjon fra prosjektet og viser deg i kart hvor oppgaven skal utføres.  Din GPS-posisjonen viser din egen posisjon, samt hvor langt det er til arbeidsplassen.

Nederst til høyere i kartet er det et ikon  formet som en pil for å åpne fortrukket kartleser. Ved å trykke på denne knappen vil din foretrukne kartleser åpne seg med adresse til oppgavelokasjon.

Merk: dette vil åpne kartapplikasjon utenfor ABAX Worker. Applikasjonen som åpnes har ingen tilknytning til ABAX Worker.

DOKUMENTER

I fanen dokumenter åpner det seg en liste med dokumenter. Dette kan være a opplastede dokumenter, sjekklister eller artikler fra HMS-biblioteket.

For å lese, se eller fylle ut et dokument er det bare å trykke på det.

Ved å trykke på ikonet med i-en kan man se hvem som har lagt inn det aktuelle dokumentet.

Ser vi mot toppen av appen har vi tre valg:

FELT

BESKRIVELSE

Vedlagte

Dokumenter lagt til oppgave

Fyll ut

Sjekklister som er utfyllbare

Artikler

Artikler som er lagt til oppgaven eller prosjektet av prosjektleder eller administrator

Appen vil automatisk åpne seg på vedlagte dokumenter.

Trykker vi videre på Fyll ut åpner det seg en liste over alle utfyllbare dokumenter som er lagt ved oppgaven. I visning her er det også mulig å legge til egne sjekklister. Om vi trykker på ikonet med et plusstegn i øverst i høyere hjørne åpner hele HMS-biblioteket seg slik at du kan finne det dokumentet du måtte ønske. Til slutt har du Artikler som viser alle vedlagte artikler.

RESSURSER

Ressurser er en oversikt personene som er involvert i denne oppgaven. Den vil liste opp hvem som er prosjektleder for hele prosjektet. Kontaktinformasjon til kunde og en liste over de personene som er tildelt oppgaven.

Ved å trykke på meldingsikonet vil telefonen åpne din meldingsklient slik at du enkelt kan sende melding. Dersom du trykker på telefonikonet ringer telefonen vedkommende.

FLYTEKNAPPEN

Flyteknappen er en snarvei til en del nyttige funksjoner.

FELT

BESKRIVELSE

Legg til ny oppgave

Legger til ny oppgave på prosjekt

Registrere timer

Etterregistrering av timer

Rapporter avvik

Rapporter avvik

Legg til sjekkliste

Legg til sjekkliste på oppgave

Legg til bilde fra bildebibliotek

Hent bilde og legg til vedlagte dokumenter

Ta et bilde

Ta bilde og legg til vedlagte dokumenter

Les artikkel

Les artikkel

 

LEGG TIL NY OPPGAVE

Gir mulighet for å legge til en ny oppgave på et prosjekt.

FELT

BESKRIVELSE

Oppgavenavn

Navn på oppgave. Obligatorisk felt

Beskrivelse

Beskrivelse av oppgaven. Obligatorisk felt

Tilgjengelig

Hvem oppgaven skal være tilgjengelig for

Estimat i timer

Estimat på hvor lang tid oppgaven tar å gjennomføre

Start

Startdato for oppgaven

Deadline

Deadline for oppgaven

 

Ved opprettelse med tilgjengelighet For meg legger den seg i Mine oppgaver.  Den vil da ikke være tilgjengelig for andre ansatte med tilgangsnivå Arbeider. Ved opprettelse av oppgave med tilgjengelighet For alle legger den seg i Mine oppgaver for den som oppretter oppgaven. Den vil også være tilgjengelig for resten av de ansatte under For alle fanen.

REGISTRER TIMER

Registrer timer fører deg til samme visning og har samme funksjonalitet som vi har sett ved sanntidsregistrering. Den eneste forskjellen her er at starttid og stopptid er satt til en full arbeidsdag.

RAPPORTÉR AVVIK

For å rapportere et avvik velger man Rapportér avvik, vi har en rekke felter, enkelte er obligatoriske.

FELT

BESKRIVELSE

Dato og tid for saken

Dato og tid for saken. Som standard henter systemet nåværende tidspunkt og dato

Kategori

Kategori for avviket. Kategori må velges

Alvorlighetsgrad

Alvorlighet på avvik. Valget her påvirker deadline for å løse saken. Jo høyere alvorlighet, jo kortere blir deadline

Personer involvert

Tillater spesifisering av personer som ble påvirket av avviket

Beskrivelse

Beskrivelse av hva som skjedde. Dette feltet er påkrevd

Adresse, postnummer og poststed

Adressen for stedet avviket skjedde

Midlertidig løsning iverksatt

Beskrivelse av midlertidig løsning

Foreslått løsning

Beskrivelse av løsning foreslått av innsender

Opplastede filer

Mulighet for å laste opp filer som skal knyttes til avviket

Når et avvik er opprettet får det status venter på validering. Avviket er da tildelt en av de ansvarlige for avvik i bedriften.

Når avviket har status Venter på validering har ansvarlig muligheten til å endre eller legge til informasjon på saken. Det er også mulig å legge til flere bilder/filer. Merk, alle endringer gjort blir registrert.

Saken ligger nå på den ansvarlige for dette. Dersom den ansvarlig etterspør mer informasjon på det aktuelle avviket vil det dukke opp i Mine oppgaver.

LEGG TIL SJEKKLISTE

Snarvei til HMS/KS biblioteket vi har sett på under avsnittet "Dokumenter".

LEGG TIL ELLER TA BILDE

Legg til bilde på den aktuelle oppgaven. Ved valg av Legg til bilde fra bildebibliotek åpnes bildebiblioteket på mobilen seg og du kan velge hvilke bilde som skal lastes opp på oppgaven. Ved valg av Ta bilde åpner mobilens kamerafunksjon seg og du kan ta en bilde direkte med telefon som laster seg opp på oppgaven. Etter at bilde er lastet opp på oppgaven vil det umiddelbart være tilgjengelig for alle ansatte på oppgaven, samt administrasjon.

LES ARTIKKEL

Åpner vedlagte artikler på oppgaven.

REGISTRER TIMER

Under mine timer i sidemenyen får du oversikt over hvilke dager og hvor mange timer du har registrert timer for uken. Det er mulig å trykke på < og > i toppen av appen for å gå en uke fram, eller tilbake i tid.

Man kan også trykke på dagen for å etterregistrere ytterligere timer.

MÅNEDSSTATISTIKK

I samme visning har vi også månedsstatistikk. Her ser vi at arbeidsdager viser hvor mange mulige dager det har vært å registrere tid på i inneværende måned. Dager med registrert tid viser antall dager registrert tid denne måneden. Arbeidsdager uten registrert tid viser antall dager med manglende tidsregistrering. Denne er det også mulig å trykke på. Da blir du ledet til følgende oversikt.

I bilde ser vi visning av de dagene det mangler registrering. Her er det bare å trykke på den dagen du ønsker å registrere timer på. Se avsnittet "Timeregistrering" for beskrivelse av hvordan dette utføres.

I månedsstatikk er det også oversikt over det totale antall timer som er registrert i inneværende måned. Etter dette er det oversikt over hvilke    forskjellige lønnsarter timene er registrert på.

AVVIK

Fra menyen er det et valg som heter avvik. Som vi ser av bilde har du oversikt over avvikene du som bruker har sendt inn. Du kan se hvilken status de har og det er mulig å trykke seg inn på avviket for å se hva som er gjort. Fra dette vinduet er det også mulig å rapportere et nytt avvik. Hvordan dette fungerer er forklart her.

BIBLIOTEK

Menyvalget bibliotek tar deg til det komplette HMS/KS biblioteket. Her kan det leses og søkes på alle artikler og sjekklister i appen.

MIN PROFIL

Min profil er din egen profil i ABAX Worker. Du har selv mulighet til å redigere innholdet og informasjonen her er tilgjengelig for prosjektleder og administrator på web. Prosjektleder og administrator har også muligheten til å endre eller legge til informasjon på din profil. Som vi ser i menyen nederst er det tre valg i Min profil – Min informasjonMin adresse og Min familieMin informasjon inneholder informasjon om fødselsdato, telefonnummer og e-post. Min adresse inneholder adresseinformasjon og Min familie har informasjon om nærmeste pårørende.

MATERIALE

For å legge til materiale på oppgaven finnes det to forskjellige måter å gjøre dette på.
Bruk enten menyen nederst i høyre hjørne og klikk mer og velg deretter materiale eller klikk på den blå plussknappen og velg Legg til materiale.

Ved bruk av den blå plussknappen kommer du direkte til valg for å legge til nytt materiale på oppgaven. Velg materiale som skal legges til, skriv deretter inn mengde. Når mengde er lagt til vil du bli ledet til oversikt over alt forbruk av materiale på oppgaven.

Ved valg av Mer og deretter Materiale kommer du direkte til oversikt over forbrukt materiale på oppgaven i sin helhet. Trykk på plussknappen for legge til nytt forbruk. Se avsnitt over for oversikt over hvordan dette skal legges til.

Når det skal legges til nytt materiale er det øverst et søkefelt som kan brukes for å søke opp eksisterende materiale. Dersom det materiale som skal legges til ikke eksistere. Velg Ny, navngi materiale som skal legges til og velg hvilken type enhet det skal måles i. Trykk Lagre. Du vil nå bli ledet til vindu for å legge til en mengde av enheten. Trykk igjen Lagre og du er ferdig. 

SEND TILBAKEMELDING

Vil du fortelle oss noe? Legg igjen en kommentar. Her får du hverken hjelp og kanskje ikke engang tilbakemelding – men vi får en tilbakemelding fra deg!

Skulle du ønske å komme i kontakt med oss kan du i stedet benytte deg av kontaktskjemaet under, og du vil høre fra oss i løpet av kort tid.

Kontakt oss

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer, og vi vil kontakte deg i løpet av 24 timer. Husk å oppgi hva henvendelsen gjelder for raskest mulig håndtering.