Last ned gratis kjørebok-mal 

Last ned

GRATIS EXCEL-MAL FOR Å FØRE EN KORREKT KJØREBOK

Last ned gratis excel-mal og få mer informasjon om hvordan du fører kjørebok korrekt.  

Som utgangspunkt er det ingen som kan tvinge deg til å føre en kjørebok. Det er heller ikke noe krav fra ligningsmyndighetene, men det er et klart krav at du må kunne dokumentere det du oppgir å ha brukt yrkesbilen til. I slike saker gjelder dessuten omvendt bevisbyrde, så her er det viktig at alt er dokumentert korrekt.

En korrekt utfylt kjørebok er eneste bevismiddel ovenfor Skattetaten. Om kjøreboken er mangelfull vil det i det fleste tilfeller føre til at arbeidstaker eller arbeidsgiver risikerer en skattesmell på flerfoldige tusen, eller i enkelte tilfeller millioner. For de som ønsker å bruke penn og papir er det en rekke krav som må oppfylles hver gang du bruker bilen din. 

Manuell kjørebok - krav, tips og råd til en korrekt ført kjørebok 

En kjørebok skal fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket.

Den må angi:

  • Utgangspunktet for dagens kjøring
  • Hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt
  • Hvor kjøringen avsluttes
  • Kjørelengden ifølge kilometertelleren

Det totale antall kilometer må avleses minst hver måned fra kilometertelleren og anføres i boken.

Last ned kjørebok-mal

Må det føres en kjørebok? 

Fra Ligningens ABC kan man lese følgende:

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker har etter skattereglene ikke noen plikt til å føre kjørebok. Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av eventuell yrkeskjøring, jf. Lignings-ABC 2009/10 s. 163.
  • En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren.
  • Dersom det er flere personer som benytter bilen, vil det bl.a. når det gjelder vurderingen av om en arbeidstaker skal beskattes etter firmabilreglene, være en fordel om kjøreboken også inneholder opplysninger om hvem som har vært fører av bilen på de forskjellige kjørestrekningene. Bakgrunen for dette er at omfanget av eventuell privatkjøring har betydning for om firmabilreglene kommer til anvendelse (se nærmere i pkt. 3 nedenfor).

Les mer om Ligningens ABC.

ABAX tilbyr elektronisk kjørebok der all loggføring av kjøring i arbeidstimene skjer automatisk. Alt gjøres i henhold til Skatteetatens regelverk slik at du slipper å bekymre deg for en eventuell skattesmell. Les mer her.