Elektronisk mannskapsliste i ABAX Worker appen

1. juli 2017 ble det innført krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser. Lovendringen innebærer at oversiktslistene heretter skal føres elektronisk og at HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygg- eller anleggsplassen skal føres i disse listene. For at du og din bedrift skal være i stand til å overholde de nye kravene tilbyr vi nå elektroniske mannskapslister som en tilleggsfunksjon i ABAX Worker appen. Løsningen er 100% softwarebasert og krever ingen kortleser eller annen hardware! 

Mannskapsliste i ABAX Worker

Hvordan fungerer det? 

Automatisk registrering

Dersom du har aktivert lokaliseringstjenester på din telefon og ABAX Worker appen kjører i bakgrunnen, vil systemet automatisk registrere din ankomst på byggeplassen - forutsatt at man har lagt inn adressen når man oppretter prosjektet i ABAX Worker. På samme måte vil systemet automatisk registrere at du forlater byggeplassen.

Dersom systemet er usikker på om den automatisk skal registrere din ankomst/avreise (f. eks. dersom appen ikke var startet da du ankom byggeplassen eller dersom systemet oppdager at to eller flere byggeplasser ligger like ved hverandre), blir automatisk registrering ikke gjennomført. Systemet varsler i stedet brukeren om dette, som blir bedt om å manuelt registrere seg.

Manuell registrering

Når du ankommer eller forlater byggeplassen registrerer du dette i ABAX Worker appen på din mobil. I begge tilfeller får den ansatte mulighet til å sette/endre dato og klokkeslett for registreringen, samtidig som systemet registrer når registreringen faktisk ble utført. Begge tidspunktene fremgår i den elektroniske mannskapslisten for å kunne identifisere om registreringen er gjort i sanntid eller etterregistrert.

Hva gjør vi dersom vi må registrere arbeidere som ikke har ABAX Worker eller ikke er ansatt i min bedrift?

Dersom noen skal utføre arbeid på en byggeplass hvor din bedrift står ansvarlig for å føre elektroniske mannskapslister kan du manuelt legge disse til listen. Alle ansatte med tilgang til ABAX Worker kan gjøre dette. Det er krav om å fylle ut informasjon med navn, fødselsdato og HMS-kortnummer. Når denne personen senere forlater byggeplassen registrerer bare en av de ansatte med tilgang til mannskapslisten at denne har forlatt området. Og kommer den samme personen tilbake senere, så har vi spart på informasjonen slik at du enkelt kan registrere han eller henne inn og ut på nytt. 

Rapportene

Alle ansatte kan se den elektroniske mannskapslisten på den byggeplassen hvor de er registrert i mobilappen. Ansatte på administrator- eller prosjektledernivå i ABAX Worker kan i tillegg velge å se mannskapslister for alle byggeplasser på sin mobil. For administratorer og prosjektledere er det også mulig å å filtrere rapportene på byggeplasser og ansatte, samt dato når de er pålogget systemet på web. Der vil de også kunne eksportere de elektroniske mannskapslistene i PDF, Excel eller XML.

 

 

Kilde: Regjeringen.no - Innfører krav om elektroniske mannskapslister

NYHET!

Elektronisk mannskapsliste - rett på din telefon!

Les mer