Felleskjøpet satser på verktøy som skal sikre «Sunt bondevett»

Vårt kundeløfte dreier seg om å sikre mest mulig tid ute med kunden. Som et ledd i Bondeløfte fase 2 har Felleskjøpet besluttet å innføre Abax kjørebok. Dette er en elektronisk kjørebok som skal benyttes av våre medarbeidere som kjører en viss menge bil i arbeid. Med denne løsningen vil vår medarbeidere spare mye tid ved føring av reiseregninger. Reiseregningene vil være mer nøyaktige og Felleskjøpet får bedre billag og bruke mindre på godkjenning av reiseregninger.

Slik fungerer ABAX kjørebok

Telefonens GPS registrerer dine reiser og du velger selv hvilke reiser som er arbeidsrelatert eller private.

Du kan selv starte og stoppe appen, eller velge å forhåndsdefinere hvilken tid appen skal registrere kjøring.

Når du skal føre reiseregning eksporterer du bilagene du trenger som dokumentasjon og legger ved i Zalaris.

For de ansatte som får tilgang til appen vil dette bli eneste godkjente måte å levere kjøregodtgjørelse på. Øvrige ansatte fører reiseregning i Zalaris som før.

Kom i gang

1. Last ned ABAX Triplog-appen i App Store eller Google Play
2. Innloggingsdetaljer skal du allerede ha mottatt i en SMS fra ABAX
3. Husk å tillate «stedstjenester» når du blir spurt om dette ved innlogging
4. For mer informasjon, se vår brukermanual her.

Gode tips for en enklere arbeidshverdag

1. Definer din arbeidstid – slik at appen kan dokumentere automatisk innenfor rett tidspunkt (se hvordan her)
2. Om du ofte har samme formål med dine kjøreturer kan du sette fast formål (se hvordan her)
3. Husk å godkjenne bompenger på turene dine. Appen legger inn forslag som godkjennes under «dine turer» - velg turen det gjelder - «tillegg»

 Husk å passe på følgende

• Hold telefonens operativsystemer oppdaterte
• Pass på at du har siste versjon av appen
• Mobilen må ha fri sikt for optimalt GPS og GSM signal (ungnå å ha mobilen i lomma, veska osv)
• Appen må ha tilgang til telefonens stedstjenester og mobildata. 
• Se til at appen ikke blir begrenset av eventuelle strømsparingstjenester