Oppdaterte kontraktsvilkår

Grunnet EUs nye forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) vil vi fra 25. mai 2018 oppdatere våre kontrakstvilkår for eksisterende kunder. For nye kunder gjelder oppdaterte kontraktsvilkår fra 24. april 2018.

Under har vi listet opp de viktigste endringene:

  • Databehandleravtalen blir en del av kontraktsdokumentene (1.3), og spesifiserer rollen og ansvaret til behandlingsansvarlig (9.1) og databehandler (9.3)
  • Kun person med signeringsrettigheter på vegne av selskapet har tillatelse og anledning til å si opp kontrakten, og dette må gjøres via vår nettside eller per post (5.5). Oppsigelsen kan gjelde hele kontrakten eller utvalgte tjenester (16.3)
  • ABAX har anledning til å overføre avtalen til et annet selskap innen ABAX group (7.1)
  • ABAX må slette data etter oppsigelse av kontrakten. Kunden forplikter å eksportere/lagre sin data før oppsigelse, med mindre kunden fortsetter med tjenesten Data Storage (12)
  • ABAX Worker spesifikasjoner og kundens ansvar (35)

De nye vilkårene finner du i sin helhet her: ABAX kontraksvilkår

Har du spørsmål til de nye kontraktsvilkårene vennligst ta kontakt med vår døgnåpne kundeservice.