Fra 1.1.2016 ble det påbudt med elektronsik kjørebok

Nye skatteregler fra 1. januar 2016 gjør det obligatorisk med elektronisk kjørebok. Bruker du yrkesbilen til private formål og samtidig vil unngå full firmabilbeskatning - da må bruken kunne dokumenteres ved hjelp av en elektronisk kjørebok.

Få full kontroll på de nye regelendringene for 2016 og unngå skattesmell ved å laste ned vår nye skatteguide. I vår skatteguide for 2016 finner du all relevant informasjon og veiledning til hvordan du som yrkesbil eier skal forholde deg til reglene.

Ikke risiker skivebom - Les om de nye skattereglene her 

Få med deg de viktigste endringene her og last samtidig ned vår Skatteguide for 2016

  • De nye reglene gjelder hovedsaklig for de som har et tjenstlig behov for, og disponerer en yrkesbil som er registrert som varebil klasse 2, eller mindre lastebiler under 7 501 kg.
  • Dersom man kan benytte seg av reglene, kan man velge mellom 2 modeller for beskatning.
  • Modell 1 gir et bunnfradrag på 50% eller 150 000 på bilens nyprisverdi som ny. Det medfører at det blir vesentlig billigere å beskatte yrkesbilen som en firmabil.
  • Modell 2 åpner for at man kan beskatte per kjørte private kilometer med en sats på 3,40 pr km. Denne modellen vil ofte lønne seg fremfor å beskatte bilen som firmabil
  • Alle yrkesbiler (også biler som ikke faller inn under ovennevnte kategori) kan benyttes til sporadisk bruk. Definisjonen av sporadisk bruk er 10 dager eller 1000 km i året. Sporadisk bruk må dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
  • Alle firmabiler som kjører over 40 000 km i næring i året og som ønsker fradrag på nyprisverdien på bilen, må dokumentere denne kjøringen med en elektronisk kjørebok.
  • For privatbiler som mottar kjøregodtgjørelse vil statens sats i 2016 fortsatt være 4,10, men den skattefrie satsen vil være 3,80. Det betyr at man må beskatte 30 øre per kilometer man mottar godtgjørelse for.

Kontakt oss

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer, og vi vil kontakte deg i løpet av 24 timer. Husk å oppgi hva henvendelsen gjelder for raskest mulig håndtering.