Hvordan introdusere elektronisk kjørebok for de ansatte?

Når man innfører kjørebøker i en bedrift, er det informasjonen til de ansatte som er avgjørende for hva man kan bruke dataene til. Ved innføring, er det viktig å informere om følgende: 

BEHANDLINGSGRUNNLAG
Hvorfor tar bedriften i bruk elektroniske kjørebøker?

FORMÅL MED INNSAMLINGEN
Hva skal dataene fra kjøreboken brukes til?

INTERNKONTROLLSYSTEM
Hvem har tilgang, hva skal data brukes til, hvordan og hvor ofte skal kontroller utføres.

DRØFTELSE OG INFORMASJON
De ansatte skal være informert om prosessen og fått riktig informasjon før kjørebøkene tas i bruk.

INNSYNSRETT
De ansatte har rett til innsyn i alle data som blir registrert om hver enkelt. I ABAX Triplog løses dette ved at den ansatte har sin egen innlogging og kan se alle data fra sin kjørebok.

 

Kontakt oss

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer, og vi vil kontakte deg i løpet av 24 timer. Husk å oppgi hva henvendelsen gjelder for raskest mulig håndtering.