Kjøregodtgjørelse, kilometergodtgjørelse og bilgodtgjørelse - kjært barn har mange navn

Uansett hva du kaller det, så har du visse krav ved bruk av egen bil eller annet fremkomstmiddel i jobb eller næring. Her finner du en oversikt over statens satser for kjøregodtgjørelse 2019.

Les videre eller se video med vår kvalitetssjef Geir Andre Lie for å lære de viktigste reglene rundt kjøregodtgjørelse.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.
For at denne godtgjørelsen ikke skal bli trekk- og avgiftspliktig, må man følge skattereglene for reisegodtgjørelse.

Statens satser for kjøregodtgjørelse, gjeldene fra 1. januar 2019

 

Statens satser

Skattefri sats

Egen bil

4,03 per km

3,50 per km

Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor drivstoffprisen er inkludert i prisen (Tromsø)

0,10 per km

Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei

1,00 per km

1,00 per km

Tillegg for tilhenger eller frakt av utstyr og materiell

1,00 per km

1,00 per km

Tillegg ekstra passasjer

1,00 per km

1,00 per km

Motorsykkel

2,95 per km

2,95 per km

Moped

2,00 per km

2,00 per km

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedelig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Lurer du på satsene for kjøregodtgjørelse 2019 finner du de her.

Yrkesreise eller arbeidsreise?

Ved skattemessig behandling av bilgodtgjørelse er det viktig å skille mellom arbeidsreiser og yrkesreiser.
Reglene for dette behandles i "Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven".

Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) er i utgangspunktet skattefri (inntil statens satser).

Yrkesreiser er som hovedregel kjøring mellom fast og ikke fast arbeidssted og hjem – ikke fast arbeidssted.

Arbeidsreise defineres som reise mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom faste arbeidssteder og er dermed privatkjøring. Bilgodtgjørelse for arbeidsreiser regnes som skattepliktig inntekt fullt ut.

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtale fra og med inntektsåret 2011. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kost, losji og bruk av egen bil som arbeidsgivere m.fl. kan utbetale trekkfritt på forskuddsstadiet, forutsatt at legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften oppfylles.

Last ned kjørebok-mal

Har du flere spørsmål vedrørende bil i jobb og skatteregler? Legg igjen ditt telefonnummer, og vi tar kontakt!