KJØREGODTGJØRELSE, KILOMETERGODTGJØRELSE OG BILGODTGJØRELSE

Kjører du egen bil eller annet fremkomstmiddel i jobb eller næring?

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.
For at denne godtgjørelsen ikke skal bli trekk- og avgiftspliktig, må man følge skattereglene for reisegodtgjørelse.

Statens satser for kjøregodtgjørelse 

Egen bil 0 - 10 000 km kr 4,10* pr. km
Egen bil over 10 000 km kr 3,45 pr. km

Egen bil 0 - 10 000 km - Tromsø kr 4,20* pr. km
Egen bil over 10 000 km - Tromsø kr 3,45 pr. km

*Skattefri sats er 3,50 kr per km.

Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei kr 1,00 pr. km
Tillegg for frakt av utstyr og materiell kr 1,00 pr. km
Tillegg for hver passasjer kr 1,00 pr. km

Elbil (gjelder ikke hybridbiler) kr 4,20 pr. km

Motorsykkel kr. 2,95,- pr. km.
Moped kr. 2,00,- pr. km.

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedelig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Skattefri sats

Statens satser for kilometergodtgjørelse har 2 satser man må forholde seg til. Standard sats for kilometergodtgjørelse er 4,10 kr pr. kilometer (4,20 for Tromsø og elbil), men den skattefrie satsen er 3,50 pr. kilometer. Det innebærer at dersom man benytter statens satser for kilometergodtgjørelse på 4,10 per kilometer, vil 0,60 kr pr. kilometer være skattepliktig. 

Yrkesreiser eller arbeidsreiser

Ved skattemessig behandling av bilgodtgjørelse er det viktig å skille mellom arbeidsreiser og yrkesreiser.
Reglene for dette behandles i "Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven".

Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) er i utgangspunktet skattefri (inntil statens satser).

Yrkesreiser er som hovedregel kjøring mellom fast og ikke fast arbeidssted og hjem – ikke fast arbeidssted.

Arbeidsreise defineres som reise mellom hjem og fast arbeidssted eller mellom faste arbeidssteder og er dermed privatkjøring. Bilgodtgjørelse for arbeidsreiser regnes som skattepliktig inntekt fullt ut.

Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtale fra og med inntektsåret 2011. Dette gjelder satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser, herunder kost, losji og bruk av egen bil som arbeidsgivere m.fl. kan utbetale trekkfritt på forskuddsstadiet, forutsatt at legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften oppfylles.

Har du flere spørsmål vedrørende bil i jobb og skatteregler? Legg igjen ditt telefonnummer, og vi tar kontakt!

ABAX TRIPLOG  - ELEKTRONISK KJØREBOK

Dokumenterer alle kjøreturer automatisk, og i henhold til Skatteetatens krav

Bestill her