Slik er skattereglene for firmabilbeskatning

Skattereglene fra 1. januar 2016 gjør det obligatorisk med elektronisk kjørebok. Bruker du yrkesbilen til private formål og samtidig vil unngå full firmabilbeskatning - da må bruken kunne dokumenteres ved hjelp av en elektronisk kjørebok.  
 

Les om skattereglene her

  • De nye reglene gjelder hovedsaklig for de som har et tjenstlig behov for, og disponerer en yrkesbil som er registrert som varebil klasse 2, eller mindre lastebiler under 7 501 kg.
  • Dersom man kan benytte seg av reglene, kan man velge mellom 2 modeller for beskatning.
  • Modell 1 gir et bunnfradrag på 50% eller 150 000 på bilens nyprisverdi som ny. Det medfører at det blir vesentlig billigere å beskatte yrkesbilen som en firmabil.
  • Modell 2 åpner for at man kan beskatte per kjørte private kilometer med en sats på 3,40 pr km. Denne modellen vil ofte lønne seg fremfor å beskatte bilen som firmabil
  • Alle yrkesbiler (også biler som ikke faller inn under ovennevnte kategori) kan benyttes til sporadisk bruk. Definisjonen av sporadisk bruk er 10 dager eller 1000 km i året. Sporadisk bruk må dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
  • Alle firmabiler som kjører over 40 000 km i næring i året og som ønsker fradrag på nyprisverdien på bilen, må dokumentere denne kjøringen med en elektronisk kjørebok.
  • For privatbiler som mottar kjøregodtgjørelse vil statens sats i 2019 være 4,03, men den skattefrie satsen vil være 3,50. Det betyr at man må beskatte 53 øre per kilometer man mottar godtgjørelse for.

Last ned skatteguide

Kontakt oss

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer, og vi vil kontakte deg i løpet av 24 timer. Husk å oppgi hva henvendelsen gjelder for raskest mulig håndtering.