Larvik Turn IF - Friidrett Elitesatsing

ABAX Larvik Turn & IF Friidrett Elitesatsing.

Larvik Turn & IF ble stiftet i 1865 og er et fleridrettslag med 5 grupper, Brytegruppa, Fotballgruppa, Friidrettsgruppa, Håndballgruppa og Turngruppa. Klubben ligger på Lovisenlund Idrettsplass tett oppunder Bøkeskogen i Larvik. 

Nærmiljøet rundt ABAX er en viktig del av vår identitet i ABAX. or ABAX er det viktig at vi ligger våre verdier og visjoner til grunn for valgene av våre sponsorater. Våre sponsorater er fordelt mellom lokale, nasjonale og internasjonale avtaler. .

Trykk her for Larvik Turn-Friidrett sin hjemmeside.