ABAX Driver ID med RFID-leser

Med ABAX RFID READER kan de ansatte logge seg på bilen ved hjelp av et ID kort. ABAX RFID READER leser de fleste typer kort som har chip. Dersom de ansatte eller bedriften ikke har slike kort, kan dette bestilles med RFID-leseren. Selve leseren festes på innsiden av bilen med dobbeltsidig tape, og kommuniserer trådløst med ABAX4-enheten. Leseren kommuniserer kun med ABAX4/ABAX5 og ikke de eldre kjørebokmodellene. For å logge seg på som fører trenger man kun presse kortet ned på leseren til det høres et lydsignal og et grønt lys lyser. For å logge av bilen igjen, klikker man på den blå x-knappen.

Oppstart

Når ABAX RFID READER bestilles, ønsker ABAX alltid lister over førere, biler samt nummer på ID-brikker til de ansatte. Dette for å forenkle jobben til administrator i bedriften. ABAX vil da legge inn alle førere med tilhørende ID-brikker. Dersom man ikke har ID-brikker, kan dette bestilles av ABAX. Disse vil da bli linket opp mot førere såfremt billister foreligger. Dersom man ikke har levert billister, eller man eksempelvis får nye ansatte med nye ID-brikker, kan administrator i bedriften legge inn nye førere og tildele de brikker
i ABAX-systemet.


Opprette fører

For å opprette en ny fører går man inn på “Førere” under menypunktet “Triplog”. Klikk så på “opprett ny fører” øverst i høyre hjørne.

Legge til fører

Legg så inn relevant informasjon på neste side. Fjernkontroll ID blir automatisk lagt på føreren etter at man har valg fører fra listen i RFID logg, du trenger altså ikke å legge inn noe i feltet «Fjernkontroll ID». 

Legge til føreropplysninger

Når du har fylt inn all relevant informasjon og lagret dette på siden, er en ny fører opprettet og kan senere kobles mot fører ID. For å koble en ny fører mot fører ID må føreren fysisk logge seg på en bil med en nøkkelbrikke som ikke er lagt inn i systemet enda. For å linke føreren til ID-brikken i ABAX-systemet må du gå inn på «Triplog» og «RFID Logg». Søk opp ønsket til og fra dato for når føreren har logget seg på en bil med en ID-brikke. 

RFID logg

Som vist i eksempelet under har en person logget seg på bil med reg.nr. LS85601, 01.01.2018. Under «Hendelse» ser vi ID-nummer og i parentesen ser vi at det står (ikke tildelt). Det betyr at en fører som ikke er registrert i systemet har logget seg på. 

For å tildele en fører dette ID-nummeret, klikk på hendelsen.

I boksen som nå åpnes kan du tildele ID-nummeret til en fører. 

Tlidele ID-nummer - RFID

Du kan velge blant alle førere som er lagt inn i systemet for din bedrift. Velg føreren du lagde tidligere og avslutt med «OK».