ABAX Equipment Control

ABAX Mini

 

Navn

Her kan du finne din navngitte ABAX Mini. Du kan selv definere navnet under ABAX Mini detaljer når du setter opp ABAX Mini første gang.

Beskrivelse

Her kan det være lurt å si noe om hvor på utstyret du har plassert din ABAX Mini.

Avdeling / tjenestested

 

Her legger du inn hvilken avdeling / hvilket tjenestested din ABAX Mini skal tilhøre.

Serienummer

Her finner du serienummeret på din ABAX Mini. Dette finner du også på esken.

Sist sett av

Her kan du se hvem som har plukket opp ABAX Mini. Enten plukkes den opp av din egen ABAX Hardware, eller du kan se den i ABAX Global Network.

Sist sett

Denne kolonnen viser når din ABAX Mini sist ble sett.


Sporings- og gjenfinningssystem (FG)

ABAX samarbeider med AS Skan-kontroll om FG-godkjent søke og gjenfinningstjeneste for ABAX Triplog, ABAX Fleet Management og ABAX Equipment Control. Ved tyveri av objekt utstyrt med et av ovennevnte produkter, plikter kunden iht. forsikringsvilkårene å snarest melde dette til politiet, vaktsentral og forsikringsselskap. Ved å melde tyveriet til Skan-kontroll sin vaktsentral på tlf. 07526, vil Skan-Kontroll også varsle politiet. Formell politianmeldelse og tapsmelding til forsikringsselskap må allikevel utføres av kunde. Bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold fakses til AS Skan-kontroll på faks. nr. 22 17 05 54.

Når et objekt meldes stjålet til Skan-Kontroll plikter kunden å kunne legitimere seg på tilfredsstillende måte. Den som melder må derfor besvare de spørsmål som stilles. Ved utilfredsstillende legitimasjon vil Skan-Kontroll ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos kunde.

Mens en alarm er aktiv og et søk er i gang vil brukers tilgang til kjøreboken sperres, iht. FG-krav. I søket vil det kunne benyttes både GPS, GSM og radiopeiling som posisjoneringsteknologi. Dersom det avdekkes at utstyret ikke fungerer som det skal, meldes det til ABAX.

På kundes oppfordring kan ABAX utstede FG-installasjonserklæring.

 

Installasjon av FG-godkjent utstyr

Dersom tillegget FG-godkjenning er bestilt, skal utstyres monteres så skjult som mulig, man skal også variere plasseringen dersom man har en større flåte.

 

Vaktsentral ved tyveri:

AS Skan-Kontroll

Alf Bjerckes vei 1

0582 Oslo

Tlf: 07526 (0-SKAN) – døgnbemannet vaktsentral

Faks: 22 17 05 54

E-post vaktsentral: vaktsentralen@skan-kontroll.no


Varsler for ABAX Equipment Control

Geofence: utstyr utenfor område
Dette varselet er knyttet til utstyrskontroll. Det kan settes opp et geografisk «gjerde» (geofence) i kartet som enheten skal holde seg innenfor. Dersom enheten fraktes utenfor dette området, vil dette varselet bli sendt inn.

Ingen GPS-posisjon mottatt på 10 dager
Dette varselet gjelder også utstyrskontroll, og kommer dersom en enhet ikke har rapportert GPS-posisjon på 10 døgn. Varselet forsvinner når det innsendes ny posisjon. Dersom det er bestilt FG-godkjenning på enheten, SKAL dette varselet legges inn. Felles for varslene over er at de antyder at noe kan være galt, og det må da foretas en undersøkelse. Dersom en bil står ubrukt, er parkert i et garasjeanlegg eller er på verksted, vil det ofte være naturlige forklaringer. Er bilen derimot i daglig bruk må saken følges opp  for å få rettet dette. Dersom man mistenker at det er noe galt med selve enheten, ta kontakt med ABAX kundesenter på telefon 22 22 22 99, som vil bistå med feilsøking.

Ingen kontakt (GSM) på 25 dager
Dette varselet gjelder utstyrskontroll, og kommer dersom en enhet ikke har posisjonert seg på GSM-nettet på 25 døgn. Varselet forsvinner når ny posisjon kommer. Dersom det er bestilt FG på enheten, SKAL dette varselet legges inn.

Lavt batteri
Dette er et varsel om at det må skiftes batteri i enheten. Enheten må da sendes til ABAX for batteriskifte og service. Dersom det er bestilt FG-godkjenning på enheten, SKAL dette varselet legges inn.

Vedlikeholdsvarsel (under 1 mnd til vedlikehold)
Dersom man har satt opp vedlikeholdsvarsel under innstillinger av utstyret vil dette varselet vises når det er under 1 måned til vedlikehold skal utføres.

Varsel ved overskridelse av makshastighet
Hastighetsvarselet kan aktiveres eller deaktiveres. Velg «Aktiver» dersom du ønsker å motta varselet.


Rapporter

Her finner du en oversikt over hva slags rapporter du kan hente ut.

Bruksrapport

Kun for utstyr med brukslogging. Viser antall timer utstyret har vært i bruk.

Varselrapport

Oversikt over alle varsler på alt utstyr.

Enheter innenfor området

Viser hvilke enheter som har vært innenfor områder.

Vedlikeholdsrapport

Oversikt over vedlikehold på utstyr.

Temperaturhistorikk

Her finner du en oversikt over temperaturen målt siste døgn. Du kan selv velge når du skal ha en varsling.


Geofence-områder

Her vises alle dine geofence-områder. Du kan også opprette nye områder, som omtalt tidligere.


Kart

I kartet vil du finne alle dine ABAX Equipment Control-enheter. Du kan også her søke opp adresser, utstyr per avdeling og spesifikt utstyr.


Utstyr

Utstyret vises på samme måte som oversikten over kjørebøker. Informasjon om utstyret legges inn ved å klikke på en enhet og legge inn informasjon slik som på en kjørebok.

Opplysninger om utstyret

 

Navn

Her legger du inn navnet på ditt utstyr

Reg.nr

Her legger du inn registreringsnummer dersom du skal plassere din ABAX Equipment Control på en enhet som har reg.nr

Type

Legg inn hva slags type utstyr du ønsker å spore

Info

Her kan du forklare utstyret ytterligere, eller for eksempel legge inn hvor ABAX-enheten er montert

Objektbeskrivelse

Her kan du legge inn spesifikasjoner om utstyret

Avdeling / tjenestested

Her legger du inn hvilken avdeling / hvilket tjenestested  kjøretøyet skal tilhøre

Kunde referanse

Dette er et fritekstfelt hvor du kan fylle inn en kundereferanse hvis ønskelig

Kontroll intervall (mnd)

Her kan du selv definere hvor ofte du vil ha kontroll

Siste kontroll (dato)

Her kan du legge inn dato for siste kontroll

Neste kontroll (dato)

Neste kontroll genereres automatisk basert på kontrollintervall

Status

Her velger du status i henhold til om enheten skal være aktiv eller ikke

Serinr

Legg inn serienummeret for din hardware, dette finner du på esken

 

Aktiver/deaktiver geofence - områdekontroll

Her kan du legge til eller fjerne geofence-områder. Et geofence-område er et elektronisk gjerde du kan sette opp rundt enheten. Når enheten går utenfor området vil dette aktivere en alarm som sendes på SMS eller mail. Ved førstegangsoppsett må du først sette opp et geofence-område. Dette kan gjøres her ved å klikke på «Geofenceområder».

Du vil da få opp et kart hvor du kan søke opp en adresse du ønsker å sette opp et område rundt. Når du har søkt opp adressen og kartet har zoomet seg inn på adressen, klikker du på «Opprett geofence-område».

Et geofence-område vises da i kartet. Du kan forstørre og forminske område ved å klikke og dra med musen på de hvite prikkene. For å flytte på området klikker du og drar inne i området. Legg inn informasjon om området og hvilke(t) utstyr som skal være i området og avslutt med «lagre». La adressefeltet stå tomt, når du lager et nytt område, med mindre Google Maps gir feil/manglende adresse for området. Området vil nå legge seg i oversikten til venstre i kartvisningen.

Varsler

For å bli varslet når utstyr går utenfor området må det settes opp varslingsmetode under utstyrsinnstillinger. Her kan du velge mellom SMS eller mail varsel.

Aktiv sporingsmodus

Dersom enheten blir stjålet er det mulig å få hyppigere posisjoneringer fra utstyret. Klikk på knappen «Sett i aktiv sporingsmodus» og enheten vil rapportere oftere.

Merkelapper

Med ABAX Tags (merkelapper) kan du legge til merkelapper på kjøretøy og utstyr i kart og rapporter, hvis du har en Triplog/Equipment Control Pro eller Premium pakke. Du kan bruke disse merkelappene til å gruppere, sortere, filtrere og organisere bilparken og utstyr. Dette gjør det enkelt ved å kategorisere og søke etter søkeord som «hengerfeste», «dieselbil», «4x4», «minigraver», og til og med prosjektnummer eller prosjektnavn. ABAX Tags er svært nyttig når du jobber med rapporter eller når man skal holde oversikt i digitale kart.

Du kan legge til dine egne merkelapper ved å skrive i feltet «Klikk her for å søke eller skrive». Når du begynner å skrive, vil feltet automatisk foreslå merkelapper du har benyttet tidligere. Dersom det er en ny merkelapp, så klikker du på «Legg til» for å opprette den nye merkelappen. Merkelappen kan fjernes med X. Du står fritt til å benytte så mange merkelapper du trenger for å organisere dine biler og utstyr på en effektiv måte.

Når du har lagt til merkelapper på dine biler eller ditt utstyr kan du benytte disse nøkkelordene/merkelappene når du søker i rapportene (fritekstsøk). Merkelapper er søkbare i «Turrapporten». I tillegg vil søkefeltet i det digitale kartet, samt statistikken på ditt dashboard, også støtte merkelapper.

Videoveiledning: https://youtu.be/ipm57RCjU8U

 


Installasjon